Druh dr Stanisław Rowiński – informacja

Bal Sokoła 2017 „Tylko we Lwowie…”

W dniu 25.02.2017 roku w budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odbył się „Bal Sokoła” zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” Macierz Lwów oraz Towarzystwem Ziemiańskim.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację.

Autorem zdjęć jest Pan Ilia Van de Pavert

Informacja

Informujemy, że z dniem 13.02.2017 czyli wraz z rozpoczęciem drugiego semestru szkolnego, wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem zajęć.