Bal 2017 „Tylko we Lwowie…”

Autorem zdjęć jest Pan Ilia Van de Pavert