Kontakt

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27

31-111 Kraków

Sekretariat
tel. 12 421 80 55
12 421 73 97

email: sokol@sokol.pl

nr rachunku bankowego: 29 1020 2892 0000 5602 0152 7001

KRS: 0000113712;  NIP: 6761040140;  REGON: 350002427

Redakcja:

Magdalena Poznańska

email: sokol@sokol.pl