Władze

ZARZĄD TOWARZYSTWA:

dh Konrad Firlej – Prezes Zarządu

dh Andrzej Łopata – Wiceprezes Zarządu

dh Stanisław Dobosz – Skarbnik

dh Paweł Firlej – Sekretarz Zarządu

dh Piotr Skóra – Naczelnik

dh Krystyna Kotarba – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

dh Andrzej Żuraniewski

dh Andrzej Obal

dh Janusz Mackiewicz