Deklaracja ideowo -programowa Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie.