Statut Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie.