Wierni Bogu i Ojczyźnie- Panel historyczny z okazji 96 urodzin

Gen. Tadeusza Bieńkowicza „Rączego”


Uroczyste złożenie kwiatów z okazji obchodów dnia uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Pogrzeb Stanisława Ludzi „Harnasia”

Kraków, 4 kwietnia 2019 r.