Rewaloryzacja Obiektu PTG „Sokół” w Krakowie

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2017 r.

Wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF:

Wizualizacja dolnej sali gimnastycznej budynku PTG „Sokół” w Krakowie opracowana przez kons. Monikę Bogdanowską oraz arch. Krzysztofa Rodaka.