Władze

ZARZĄD TOWARZYSTWA:

dh Konrad Firlej – Prezes Zarządu

dh Andrzej Łopata – Wiceprezes Zarządu

 

Anna Pieczko – Skarbnik

 

 

dh Paweł Firlej – Sekretarz Zarządu

 

       Filip Fedak – członek Zarządu

        Robert Kocwa – członek Zarządu

 

dh Krystyna Kotarba – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

dh Andrzej Żuraniewski

dh Andrzej Obal

dh Janusz Mackiewicz