Zapraszamy do lektury artykułu o śp. dh Halinie Brzezińskiej założycielce „Zwartej Braci Sokoła”

Poniższy artykuł został zamieszczony z inicjatywy członkiń Zwartej Braci i opublikowany w dwutygodniku miejskim KRAKÓW.PL nr 8 (284), z 28 kwietnia 2021 co zbiegło się z pierwszą rocznicą śmierci dh Haliny Brzezińskiej, która zmarła w wieku 99 lat.