Zdjęcia archiwalne siedziby PTG „Sokół” w Krakowie