Hardy Jacek

Zajmuję się szeroko pojętym ruchem oraz gimnastyką akrobatyką od 3 roku życia, osiągając sukcesy miejsce mniejsze i większe w paru dziedzinach sportowych.

Staram się żyć i uczyć według ideałów Janusz Korczaka, który jest moją wielką inspiracją. W PTG „Sokół” w Krakowie spędziłem czas od 3 roku życia aż do natury. Gdzie nauczyłem się pewnych wzorów i schematów które z perspektywy czasu uważam za piękne.