Bal Sokoła 2017 „Tylko we Lwowie…”

W dniu 25.02.2017 roku w budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odbył się „Bal Sokoła” zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” Macierz Lwów oraz Towarzystwem Ziemiańskim.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację.

Autorem zdjęć jest Pan Ilia Van de Pavert