Zapraszamy Państwa do lektury bardzo ciekawego artykułu o znakomitym i cenionym architekcie Teodorze Talowskim